Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning i trygga händer!

Vad behöver ni?

Jag löser ert behov. Ni kanske har ett specifikt uppdrag. Behov av bemanning under arbetstoppar/vakanser.

Ni kanske behöver hjälp några timmar per vecka eller månad?

Tag tillfället att hyra in mig. Kontakta mig för en dialog om det upplägg som passar er bäst.


Vad erbjuder jag?

Jag hjälper fastighets/bostadsbolag och brf med inventering, underhållsplaner och förvaltartjänster.
Jag ser till att er löpande förvaltning och underhållsplanering fungerar.
När ni behöver hjälp med upphandling och projektledning arbetar jag som er förlängda arm och representant gentemot entreprenören. Det innebär också att säkerställa så att myndighetskrav uppfylls i såväl förvaltnings som projektskedet.
Tillsammans utvecklar vi ett koncept som passar er.


Kompetens

Ni får tillgång till utbildad fastighetsingenjör med 20 års erfarenhet av arbete inom fastighetsbranschen.

Exempel på erfarenhetsområden är arbetsledning, fastighetsförvaltning, hantering av egendomsskador, planering av fastighetsunderhåll, inventeringar. projektledning, budget och kalkylering.

Vidare har jag under dessa år hanterat ca 900 egendomsskador i alla dess skeden.

Uppdrag har utförts till såväl privata bostadsföretag och brf som till offentlig sektor.

Vill ni veta mer, kontakta mig!


Givetvis har jag utbildning för att arbeta som BAS P/U. Samt Brandskyddsföreringens certificate för Heta arbeten.

Företaget är anslutet till ID 06.

Kontakta Lars Sjölander

Telefon: 076-815 64 96

Email: lars@fastighetskonsult.com