Hem

Er lokala expert på underhållsplanering, förvaltning och projektledning

Vi är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem – vi använder oss av energieffektiv teknik/energieffektiva produkter vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå sina medlemsföretag med kunskap, samt genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektivisering.                   https://eef.se/foretag/fastighetskonsult-lars-sjolander-ab/

 För privat och offentlig sektor


I rollen som fastighetsingenjör gör jag inventering, underhållsplaner och projektledning med fokus på kvalitet, miljö och hälsa. Jag ger rådgivning inom fastighetsfrågor. Agerar som en förlängd arm vid budget, kalkyler, egendomsskador, synkronisering av arbetsmoment, stöd vid viktiga beslut, kontakt med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer, skapa underlag för upphandling och avtal, samt garantier.

Jag är kontrollansvarig PBL, nivå K, samt samordnare för arbetsmiljöplaner som BAS P/U.

Du som kund får goda finansiella förutsättningar för din fastighet


Jag förutser och planerar för potentiella problem och implikationer långt innan de inträffar!

Du får därmed en kvalitativ analys och riskbedömning i samband med underhållsplaneringar, inventeringarna eller projekt. Du får också hjälp att identifiera potentiella och definitiva fel - deras konsekvenser och ekonomiska implikationer - och en bedömningsskala för åtgärdsprioritet.

Jag gör skräddarsydda uppdrag helt efter dina behov och du får alltid en snabb och effektiv respons.


I egenskap av konsult skräddarsyr jag också utbildningar 


Inom bland annat miljö & säkerhet, samt fastighetsägarens ansvar


Kontakta mig idag för en dialog om dina behov!

Telefon

Lars Sjölander

076 815 64 96